Innoveren voor een vitaler Nederland

Verzeker je nu van een plek en schrijf je hier eenvoudig en snel in voor het congres van Diagnose Voeding & Gezondheid.

Op 22 mei 2018 organiseert Diagnose Voeding & Gezondheid het congres ‘Samen innoveren voor een vitaler Nederland’ in de Jaarbeurs te Utrecht waarbij innovatie, inspiratie en dialoog centraal staan!

Innovaties zijn noodzakelijk om de huidige systemen en status quo’s te doorbreken. Vandaar dat innovaties en initiatieven op het gebied van voeding en gezondheid ook een prominente plek innemen op het congres. Naast een toelichting op de noodzaak tot innovatie door Wiebe Draijer in het plenaire programma, zullen tijdens interactieve break-out sessies ruim 15, frisse, innovatieve organisaties bezoekers inspireren over hun maatschappelijke impact en veelbelovende toekomst. 

Bezoek de sessies van Diverzio, Kipster, Arts en Voeding, Resto van Harte, de Reis van 5, Chef Watson, Ekomenu, Promuscle in de praktijk, Foodfirst Network, Instock, Keer Diabetes2 om, Picnic, Fit4UU, VitaliteitsNetwerkNederland en het Prinses Maxima Centrum. Ook is er een innovatiemarkt waar nieuwe initiatieven en ondernemers hun product of dienst demonstreren en openstaan voor ontmoeting en inspiratie!