Fairtrade week: sociale, economische en milieukundige duurzaamheid

Het is deze week Fairtrade Week! Dus let deze week eens extra op het Fairtrade logo en kies daarmee voor die Fairtrade bananen of koffie. In deze blog lees je meer over wat Fairtrade inhoudt en waarom Fairtrade óók duurzaam is.

Fairtrade is een keurmerk dat zich inzet voor een eerlijkere wereld met gelijke kansen voor iedereen. Fairtrade groenten en fruit kan je herkennen aan het logo op de producten. Deze producten zijn beschikbaar in verschillende supermarkten.

Maar waarom is Fairtrade dan nodig? Kleinschalige boeren in Azië, Afrika en Zuid-Amerika zijn namelijk onderworpen aan variërende  wereldmarktprijzen waardoor de opbrengst voor hun oogst vaak te laag uitvalt om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Fairtrade zet standaarden in waarmee boeren zich verder kunnen ontwikkelen. Zo worden de boeren bijvoorbeeld een vaste minimumprijs geboden voor hun producten en worden hun mensenrechten gewaarborgd door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof te garanderen, gelijke kansen tussen mannen en vrouwen tot stand te brengen, en een nultolerantie-beleid voor kinder- of dwangarbeid te hanteren.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Ze doen dit onder andere door te pleiten voor betere handelsvoorwaarden voor boeren en werknemers. Verder worden de boeren en werknemers ook ondersteund in het ontwikkelen van hun management, duurzaamheid, veilige arbeidsomstandigheden en overige sociale kwesties.

Fairtrade draagt dus bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) die door de Verenigde Naties zijn opgenomen. Zo wordt bijgedragen aan het bestrijden van armoede en honger, het bevorderen van gendergelijkheid, en het aanpakken van discriminatie. Verder wordt wereldwijd partnerschap en handel gestimuleerd door samen te werken met onder andere producentenorganisaties, bedrijven, vakbonden, steden, en universiteiten.

Duurzaam voedselsysteem

Eveneens draagt Fairtrade bij aan een milieuvriendelijker voedselsysteem. Er worden namelijk naast de sociale normen ook milieunormen opgelegd aan producentenorganisaties, waardoor omgeving en biodiversiteit beschermd worden. Er worden bijvoorbeeld maatregelen genomen om ontbossing tegen te gaan, regenwater op te vangen voor hergebruiken en gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. Om dit te garanderen wordt gecontroleerd op het naleven van milieuwetgeving.

Wist je trouwens dat duurzaamheid niet alleen over milieukundige aspecten gaat? Zaken zoals klimaatopwarming en grondstofgebruik zijn belangrijke onderdelen van duurzaamheid, maar echte duurzaamheid wordt pas bereikt als sociale en economische duurzaamheid ook worden meegenomen in het gehele plaatje. Denk bij sociale duurzaamheid aan onderwerpen zoals goede opleiding, leefbare omstandigheden zonder honger, en gendergelijkheid. Sociale duurzaamheid verbetert dus de kwaliteit van leven. Economische duurzaamheid draagt hier aan bij; er is duurzame economische groei nodig om armoede te bestrijden. De oogst van boeren dient bijvoorbeeld voldoende opbrengst op te leveren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien, en om geld over te houden dat ze kunnen investeren in de verduurzaming en ontwikkeling van hun bedrijven. Dat noemen we leefbaar loon. De combinatie van deze drie onderdelen van duurzaamheid zorgt voor een rechtvaardige, leefbare en houdbare leefomgeving. Dan ben je dus eerlijk bezig richting mens en planeet. En dat is precies waar Fairtrade aan bijdraagt!

Fairtrade Week

Om meer stil te staan bij duurzaamheid en Fairtrade, is het deze week Fairtrade Week (28 oktober t/m 5 november). Er zijn nu verschillende acties bij retailers waardoor consumenten worden gestimuleerd om vaker voor Fairtrade producten te kiezen. Kijk op de website van Fairtrade voor meer informatie over de acties! Sta jij deze week ook meer stil bij het belang van eerlijke handel?