Over Veggipedia

Over Veggipedia

Over Veggipedia

Veggipedia is de onafhankelijke bron over groenten en fruit. Deze online encyclopedie bevat nu al meer dan 475 groente-en fruitsoorten. Ook kun je hier ruim 400 gezonde, lekkere recepten vinden. Op Veggipedia vind je antwoord op vragen over producteigenschappen van groenten en fruit, gebruik en bewaarmethode, voedingswaarde en informatie over de herkomst.

Veggipedia wordt beheerd door het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. 

Nationaal Actieplan Groenten en Fruit

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het NAGF heeft als doel de consumptie van groenten en fruit in Nederland te stimuleren door het vormen van een brede coalitie met o.a. de vereniging GroentenFruit Huis en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Veggipedia wordt beheerd door het NAGF.

GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. Vereniging GroentenFruit Huis telt bijna 350 leden.

GroentenFruit Huis is penvoerder van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en levert (actuele) informatie omtrent groenten en fruit. 

Frug I Com

Wat zit er in deze salade? Waar is deze komkommer geteeld? Hiervoor heb je juiste en correcte data nodig. Stichting Frug I Com zet zich in voor de (internationale) standaardisering van deze data. 

Want door deze standaarden kunnen telers en handelsbedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Zo krijgen we een effici├źntere keten waar minder fouten gemaakt worden.