Privacy Statement


Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) geeft veel om jouw privacy en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt het NAGF altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van het NAGF We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wie is het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit?
Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. GroentenFruit Huis B.V. is penvoerder van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en rechtsbevoegdheid, kantoorhoudende te Zoetermeer, aan de Louis Pasteurlaan 6, KvK nummer 594 721 11.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit?
Om de Website Veggipedia optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Website te beveiligen) heeft het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) bepaalde informatie nodig. Het NAGF verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Veggipedia. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, de pagina's die je op de Website bezoekt en de zoektermen die je gebruikt.

4. Voor welke doeleinden gebruikt het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit informatie over jou?
Om jouw gebruik van de Website Veggipedia mogelijk te maken;
Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
Om de Website Veggipedia te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
Het Nationaal Acieplan Groenten en Fruit gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Het NAGF kan jouw gegevens verstrekken aan derden indien deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan NAGF gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website Veggipedia kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit privacy statement van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit jouw persoonlijke informatie?
Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website Veggipedia.

7. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@nagf.nl