Het effect van zelf-nudging op gezonder eten

Zelfs wanneer mensen zich bewust zijn van de blootstelling, blijft nudging effectief. Dat ontdekte Merije van Rookhuijzen. Onlangs verscheen de laatste publicatie van haar proefschrift over het effect van nudging voor gezonde voeding.

'Traditionele nudging vindt vaak plaats in supermarkten of andere externe locaties, waar consumenten zich vaak niet bewust zijn van de subtiele beïnvloeding. Wij wilden onderzoeken of nudging ook effectief is wanneer mensen zich bewust zijn van deze sturing, en of het ook in een thuisomgeving werkt. Aangezien ongeveer tachtig procent van onze voedselkeuzes thuis wordt gemaakt, wilden we deze context nader bestuderen. Hoewel onderzoekers en beleidsmakers de opstelling van supermarkt schappen kunnen veranderen om consumenten gezondere keuzes te laten maken, is het niet mogelijk om bij iedereen thuis de koelkast opnieuw in te richten.'

Op ooghoogte in de koelkast

In haar onderzoek vroeg Van Rookhuijzen deelnemers om één specifieke vorm van nudging te kiezen die ze nog niet hadden toegepast, maar waarvan ze dachten dat het haalbaar was om die in hun dagelijkse routine te integreren. Deze nudges waren gerelateerd aan zichtbaarheid, herinnering of toegankelijkheid. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van fruit op ooghoogte in de koelkast, het instellen van een alarm op het moment dat men fruit zou willen eten, of het voorbereiden en in stukjes snijden van fruit van tevoren. De geselecteerde nudges resulteerden in een hogere fruitconsumptie in vergelijking met de controlegroep die geen zelf-nudging toepaste. Opmerkelijk was dat de deelnemers zich goed aan hun zelfopgelegde nudges hielden en dat het effect ervan aanhield nadat ze ermee gestopt waren.

Een gepersonaliseerde zetje

Deze bevindingen doen de vraag rijzen of beleidsmakers zelf-nudging kunnen inzetten om mensen aan te moedigen gezondere keuzes te maken. "We dachten altijd dat nudging alleen effectief is als mensen niet beseffen dat ze eraan worden blootgesteld. Uit recent onderzoek, waaronder deze studie, blijkt echter dat het nog steeds invloed heeft, zelfs als mensen zich bewust zijn van de sturing die hen wordt geboden."

"We zien een opkomende trend naar gepersonaliseerde nudging: de aanmoedigingen worden afgestemd op het individu en op het moment dat het voor die persoon relevant is. Misschien wordt nudging in de toekomst wel gekoppeld aan locatiegegevens, waardoor je in de supermarkt wordt aangespoord om het schap met chocoladerepen over te slaan. Aan de andere kant kan het zijn dat juist een huisgenoot de chocolade koopt. Om effectief te zijn, moeten we op verschillende momenten rekening houden met het koop- en eetgedrag, zowel bij onszelf als bij de mensen in onze omgeving."

Bron: Resource