Is de aardappel een groente?

Wat valt er onder groente en fruit? De aardappel is één van de discussiepunten. De Nederlandse Aardappel Organisatie deed onderzoek naar hoe consumenten hierover denken. Het overgrote deel van Nederland eet nog steeds onvoldoende groente en fruit volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad, blijkt uit de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM.

Future of Food Institute deed in opdracht van de Nederlandse Aardappel Organisatie onderzoek onder consumenten naar de vraag: 'Beschouw je aardappels als groente of iets anders en waarom?' 55% van de ondervraagden antwoordde dat ze de aardappel als groente beschouwen. Ook wanneer ze verschillende producten in de Schijf van Vijf moesten indelen, schaarde de grootste groep ondervraagden (47%) de aardappel onder de categorie groente en fruit. 36% schaart het onder brood, graanproducten en maaltijdbasissen zoals rijst en pasta, 11% onder geen categorie en 6% bij overig.

Voedingswaarde

Als onderbouwing voor het beschouwen van de aardappel als groente wordt veelal de voedingswaarde genoemd en de manier van verbouwen. Mensen die de aardappel als iets anders beschouwen, benadrukken dat de aardappel veel zetmeel en koolhydraten bevat, en dat deze vaak juist samen met groente wordt gegeten. De aardappel bevat echter vitaminen en mineralen die in pasta en rijst niet voorkomen. Vooral net geoogste aardappels zijn een goede bron van vitamine C, terwijl deze vitamine niet in pasta of rijst te vinden is. Naast vitamine C, is de aardappel ook een bron van kalium, vezels en B6.

Aardappelverkoop stimuleren

Consumenten kregen in het onderzoek verschillende producten te zien met de vraag van welke producten de overheid de verkoop moet stimuleren. Voor de aardappel geeft 87% dat aan. 67% zegt dat ze het een taak van de overheid vinden om duurzame voedselkeuzes te stimuleren, en 71% vindt datzelfde van gezonde voedselkeuzes.

Bron: Voedingnu.nl