Ultrabewerkte voeding zorgt ervoor dat je meer eet en aankomt

Het eten van ultrabewerkte voeding zorgt voor een hogere calorie-inname en daardoor toename in gewicht. Dit is de conclusie van een Amerikaanse studie die vorig jaar werd gepubliceerd in het blad Cell Metabolism. De oorzaak hiervan lijkt niet de mate van bewerking te zijn, maar de eetsnelheid.

Het onderzoek

Voor het onderzoek kregen 20 volwassenen ultrabewerkte en onbewerkte voeding voor 14 dagen achter elkaar. Ultrabewerkte voedingsmiddelen zijn industrieel geproduceerd, zoals kant- en klare ontbijtgranen, koek, pizza en frisdrank. Na die 14 dagen kreeg elke deelnemer het andere dieet. Beide diëten waren gelijk in calorieën, vetgehalte, suikergehalte, de hoeveelheid vezels en macronutriënten. De deelnemers mochten zo veel eten van de maaltijden als ze wilden.

Verzadiging

Ook onderzocht in de studie waren een aantal bloedparameters, waaronder een aantal verzadigingshormonen. In bijna al deze verzadigingshormonen was er nauwelijks verschil meetbaar tussen de verschillende diëten. Het lijkt dus niet zo te zijn dat er meer van ultrabewerkte voeding gegeten wordt doordat het sensorisch aantrekkelijker is en minder goed verzadigt. Dit wordt vaak gedacht. De deelnemers vonden beide diëten even lekker en verzadigend.    

Deelnemers aten meer van het ultrabewerkte dieet

Ondanks een gelijke smakelijkheid en verzadiging van de twee diëten, aten de deelnemers meer van de ultrabewerkte voeding dan van de onbewerkte voeding, tot gemiddeld wel 508 kcal/dag. Dit resulteerde in een gewichtstoename van 0,9 kg/2 weken dat er ook weer afging tijdens het onbewerkte dieet. Opvallend was dat zowel de eetsnelheid als de energie-inname significant hoger was bij het ultrabewerkte dieet, respectievelijk 37 versus 30 gram per minuut en 48 versus 31 kcal/min.

Eetsnelheid en mate van bewerking

Monica Mars, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, en collega's hebben als aanvulling op de Amerikaanse studie onderzocht of de eetsnelheid samenhangt met de bewerking van voedingsmiddelen (onbewerkt, bewerkt, ultrabewerkt). Het blijkt dat ultrabewerkte voedingsmiddelen gemiddeld sneller worden gegeten dan onbewerkte voeding. Echter, veel onbewerkte voedingsmiddelen hebben ook een hoge energie-innamesnelheid. Een hoge energie-innamesnelheid geldt dus niet alleen voor ultrabewerkte voeding.

Mars: "De eetsnelheid in de Amerikaanse studie verschilde per dieet. Maar omdat er veel variatie zit in eetsnelheid, zowel bij unprocessed als ultraprocessed, kun je hier geen algemene uitspraken over doen. Dat kan alleen voor deze specifiek samengestelde diëten uit de Hall-studie. Vervolgstudies naar effecten van de bewerking van voedsel moeten eetsnelheid ook meenemen in hun design"

Tip

Advies voor als je op gewicht wil blijven of af wilt vallen, is om te kiezen voor eten en drinken dat langzamer gegeten of gedronken wordt, zoals (onbewerkte!) groenten en fruit. Daardoor heb je gedurende een langere tijd een vol gevoel. Andersom geldt dit ook: als je wilt aankomen dan kun je het beste voedingsmiddelen tot je nemen die snel te eten of te drinken zijn.

 Bron: NAGF