Veggipedia steeds vaker bezocht en uitgebreid met 100 nieuwe producten

Informatiedatabase Veggipedia, met weetjes over groenten en fruit zoals voedingswaarde, bereidingstips, bewaaradviezen  en nog veel meer, is uitgebreid met 100 nieuwe producten. Veggipedia bevat nu bijna 390 verschillend groente- en fruitsoorten. Hiermee is Veggipedia.nl een uniek naslagwerk voor zowel professionals als consumenten.

De website heeft in de afgelopen maanden, als onderdeel van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF), een nieuwe uitstraling gekregen. De informatie is ge-update. Dit heeft niet alleen geleid tot fors hogere bezoekersaantallen, maar ook de tijd die  bezoekers op de website doorbrengen is gestegen. Deze unieke informatiedatabase voorziet daarmee in een groeiende kennisbehoefte  bij consumenten en professionals. De komende maanden wordt Veggipedia verder uitgebreid .

Het NAGF onderzoekt de mogelijkheid om de Veggipedia database aan te vullen met bedrijfsspecifieke producten, naast algemene productinformatie over de verschillende soorten groenten en fruit. Heeft u suggesties voor nieuwe producten of recepten of heeft u wellicht andere relevante informatie? Neem dan contact met ons op via info@nagf.nl