Groente als ingrediënt: Groenterijke producten voor jongeren

Jongeren in Nederland eten onvoldoende groente. Om de groenteconsumptie bij jongeren (12-18 jaar) substantieel te verhogen, is er behoefte aan een sterke verbreding van het productaanbod.

Wageningen Food & Biobased Research en de HAS Den Bosch hebben in 2017-2020 het PPS-project ‘Groente als ingrediënt’ uitgevoerd samen met verschillende partijen. Het doel van dit project was het verhogen van de groenteconsumptie van jongeren door het ontwikkelen van een gevarieerd productaanbod dat geschikt is voor eetmomenten buiten de warme maaltijd. Op basis van onderzoek onder de doelgroep zijn er binnen het project verschillende producten ontwikkeld. Drie groenterijke producten zijn vervolgens opgenomen in het kantine-aanbod van zes middelbare scholen in Helmond en Den Bosch: nuggets (met bloemkool), canon balls (wortelballetjes) en spicy wraps. Daarnaast is er een campagne ontwikkeld met als doel om groenterijke producten in de schoolkantine onder de aandacht te brengen bij jongeren, door een look en feel die aansluit bij wat zij aantrekkelijk vinden. 

Dit PPS-project (AF-16073) werd gefinancierd door het ministerie van LNV en de verschillende partijen die participeerden in het project.

Algemene informatie

Naam:
Groente als ingrediënt: Groenterijke producten voor jongeren
Organisatie:
Wageningen Food & Biobased Research / HAS Den Bosch
Contact:
Monique Vingerhoeds / Herman Peppelenbos
Email:
Telefoon:
0317-480240 / 06-14324460