Groente en fruit in gesloten settings

Gesloten settings, of intramurale zorginstellingen, zijn plekken waar mensen (tijdelijk) verblijven en eten gecaterd krijgen. Deze settings bieden een optimale mogelijkheid om mensen te stimuleren gezonder te eten. In dit project (2016-2019) hebben we binnen verschillende typen gesloten settings zoals een verzorgingstehuis, GGZ, ziekenhuis en woning voor verstandelijk beperkte kinderen, verschillende strategieën uitgewerkt om de groente- en fruitconsumptie van de bewoners duurzaam te verhogen.

Samen met verschillende partners hebben we binnen verschillende zorgsettings gezonde voeding op de kaart gezet, diverse interventies uitgevoerd en effect hiervan gemeten op zowel de waardering van de bewoners en het personeel als op de gezondheid van de bewoners. Het resultaat is een set aan interventies die uitvoerbaar zijn in de praktijk en een overzicht van succesfactoren voor het ontwikkelen en implementeren van interventies om de groente- en fruitconsumptie bij deze doelgroepen te verhogen. Dit project ontving financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In 2019 is een vervolg PPS gestart: 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca.'

Algemene informatie

Naam:
Groente en fruit in gesloten settings
Organisatie:
Louis Bolk Instituut
Doelgroep:
Zorg
Contact:
Marieke Battjes-Fries
Email:
Telefoon:
0343-523860