Europa en duurzaamheid

Het is belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen in de verandering naar een duurzamere maatschappij. Je kan al een groot verschil maken door kleine aanpassingen te maken in je dagelijks leven zoals je voedselverspilling verminderen, een meer plantaardig dieet volgen en letten op keurmerken op je producten uit de supermarkt. Ook de Europese Unie is zich ervan bewust dat een verschuiving op grote schaal naar een duurzame economie essentieel is. In deze blog nemen we je mee door wat Europese duurzaamheidsinitiatieven.

Europese Green Deal

Misschien ben je al bekend met de Europese Green Deal. Dit is een soort routekaart van de Europese Commissie vol met initiatieven om klimaat- en milieuproblemen aan te pakken. Het eindpunt van deze routekaart is een klimaat-neutraal Europa in 2050. Onder de Europese Green Deal vallen veel verschillende wetgevingen en strategieën. Er komt bijvoorbeeld een Europese Klimaatwet, een biodiversiteitsstrategie, en een strategie van boer tot bord (Farm to Fork Strategy) voor duurzame voedselsystemen. Deze initiatieven raken veel verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan landbouw, transport, energiewinning, innovatie, toerisme en onderzoek. Alle initiatieven zullen bijdragen aan de gezondheid van mens én milieu.

Meten is weten

De EU erkent dat ook het bedrijfsleven een cruciale rol speelt bij het bevorderen van duurzaamheid. Daarom worden bedrijven gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op het milieu, de samenleving en de economie. Meten is weten. Daarom moet worden bijgehouden hoe duurzaam een activiteit, dienst of bedrijf nou eigenlijk is. Alleen dan kan gericht worden verbeterd op duurzaamheidsprestaties. Daarom is een richtlijn ontworpen om duurzaamheid en transparantie in de bedrijfswereld te bevorderen: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn schrijft voor ondernemingen en financiële instellingen regels met betrekking tot duurzaamheidsverslaglegging voor. Veel bedrijven zullen (direct of indirect) te maken krijgen met de CSRD. De richtlijn vraagt namelijk om veel voorbereiding en extensieve dataverzameling om aan deze wetgeving te voldoen.

Geldstromen naar duurzame praktijken

Door de duurzaamheidsverslagen verplicht openbaar te maken, bevordert deze wetgeving het toepassen van duurzame praktijken. Investeerders, consumenten en andere belanghebbenden hebben namelijk inzicht in de duurzaamheidspraktijken van de bedrijven en werken als sociale controle door duurzamere handelingen aan te moedigen. Hierdoor wordt de ecologische voetafdruk verminderd en sociale rechtvaardigheid bevorderd.

Ieders verantwoordelijkheid

De Green Deal laat goed zien dat iedereen moet samenwerken in de duurzaamheidstransitie: alle verschillende sectoren van landbouw tot energie, van zorg tot onderwijs, in het privé- en bedrijfsleven, op het gebied van mens, natuur, omgeving én economie. Help jij ook mee?